FAQ

Hvorfor velge elektrisk hev/senk kontorbord?

Forebygg belastningsskader. Meget nyttig i rehabiliteringsfaser.

Hva er standby power?

Forbruk av strøm når bordet står i ro.

Hvordan monteres hev-senk understellene fra IDT?

Monteringsanvisninger for ditt stativ finner du under Produkter

Hvorfor heves ikke løftesøylene parallelt?

Prøv aldri å kjøre stativet opp hvis ikke alle løftesøylene heves parallelt. Da skal løftesøylene hvis mulig senkes til laveste høyde. Strømkabel trekkes ut og settes inn igjen. Hold inne ned‐knapp i 10 sekunder. Så utføres null‐stilling‐/re‐start‐prosedyre.

Hva gjør jeg når en eller flere løftesøyler har stoppet i hevet posisjon?

Hvis én eller flere løftesøyler har stoppet i hevet posisjon skal det forsøkes å senke alle til nederste høyde. Løftesøylene kan kjøres alene eller flere sammen. Dette gjøres ved først å frakoble strøm, deretter frakoble kabelen til ønsket løftesøyle. Tilkoble strøm igjen og utfør senking til alle løftesøyler er i laveste høyde.

Hvordan vite hvilket produkt jeg skal velge?

Hvis du er i tvil, ta kontakt med vår selger for Møbel; 
Bjørn Anders Roland 

Tlf: +47 913 37 871
bjorn-anders.roland@idt.no

nb_NO