default

Get a quote

Sertifikater

Våre kvalitetssystem skal sikre at IDT sine prosesser og tjenester tilfredsstiller krav og forventninger fra våre kunder. Leveranser av våre produkter til Norge, Sverige og Finland krever de strengeste kvalitetskrav. I 2008 startet vi levering til Tyskland og Nederland som krever GS-godkjenning. IDT Solutions AS har de nødvendige godkjenninger og sertifikater. IDT Solutions AS er sertifisert i henholdt til NS-EN ISO 9001-2015 kvalitet og NS-EN ISO 14001-2015 miljø.

What's this? Check "Remember Me" to access your shopping cart on this computer even if you are not signed in.