default

Get a quote

Grenstaver fra IDT – Eneste med Nemko-godkjenning

Grenstaver fra IDT – Eneste med Nemko-godkjenning

Nemko-godkjenningen gjør at både IDT og du som kunde kan være trygg på at produktene er i henhold til europeiske standarder.   

– Vi skal levere kvalitet og trygghet. Nemko-godkjenningen på våre grenstaver er et synlig bevis på at produktet nettopp er kvalitet og trygt å benytte, sier Knut Bråstad, Key Account Manager i IDT Solutions.    

Han forteller at Nemko gjennomfører fabrikkinspeksjon én gang i året for å garantere sikkerhet og kvalitet på sluttproduktet. Under inspeksjon sjekker man at testinstrumenter er forskriftsmessig og rett kalibrert, og at de komponentene som står i testrapportene er de som faktisk blir brukt.   

– Dette bidrar til at vi hele tiden har oppdaterte systemer og beskrivelser, og at det vi gjør skjer i henhold til testing og forskrifter. Kommer det nye forskrifter er det en automatisk re-testing, sier Bråstad.  

I tillegg er IDT Solutions en bedrift som driver med produktutvikling slik at også nye grenstav-produkter og varianter blir testet og godkjent gjennom Nemko. Dermed kan kundene alltid være trygge på produktene fra IDT.   

Første Nemko-sertifisering fant sted i januar 2006 og det aktuelle produktet blir re-sertifisert hver gang en standard har blitt endret eller komponenter har blitt byttet ut.  

Bakgrunn   

Norges Elektriske Materiellkontroll ble opprettet i 1933 som en institusjon for obligatorisk sikkerhetstesting og nasjonal godkjenning av elektrisk utstyr som skulle markedsføres og selges i Norge. Etter at Norge ble med i EØS frafalt imidlertid nasjonale regler og N-merket har derfor siden 1990-tallet vært en frivillig ordning for produsentene.  

I løpet av disse årene har N-merket oppnådd internasjonal anerkjennelse som et bevis for samsvar med relevante sikkerhets- og EMC- standarder. 

 – Et N-merket produkt er sertifisert av Nemko, og viser at det er testet og godkjent av en tredjepart, altså oss. I motsetning til CE merking, som er en egendeklarering utført av produsenten, sier Grethe Spongsveen, salgskoordinator i Nemko Scandinavia.    

Hun forklarer videre at velger man å N-merke produktet, vil man også bli informert om eventuelle standard-endringer. På den måten vil man lettere kunne oppdatere og sikre nødvendig dokumentasjon på at produktene er i samsvar med det til enhver tid gjeldende lovverket.   

– For en forbruker er det en ekstra trygghet å vite at et akkreditert sertifiseringsorgan har vært involvert i godkjenningen av et produkt. Ved å kjøpe et produkt som kun er CE merket vil man i mye høyere grad måtte stole på at produsenten selv har tatt ansvar for at produktet tilfredsstiller myndighetspålagte sikkerhetskrav.  

Tilfredsstiller krav og forventninger   
CE-merking er obligatorisk i hele EU, og betyr kort forklart at produsenten egendeklarerer at produktet tilfredsstiller relevante standarder. Med Nemko-godkjenning i tillegg betyr det at produktet er testet av et sertifiseringsorgan, noe som garanterer for tryggheten ved bruk.   
IDT Solutions Grenstaver er Norges eneste med Nemko-godkjenning.   
– At produktene er testet av et uavhengig og anerkjent sertifiseringsorgan, gir oss og våre kunder en viktig sikkerhet, sier Bråstad.  
– Det er et ekstra kvalitetsstempel på IDTs produkter og systemer, og for deg som kunde, legger han til.  
 
IDT Solutions er Norges største produsent av grenstaver til næringsbygg og elektroinstallasjonsbransjen.  I tillegg leverer innovasjonsbedriften på Toten grenstaver til flere europeiske land, blant annet til Univolt i England. IDT er også på markedet i Belgia, Finland og Sverige.  

 

Del:
Toten-teknologi på plass i Nordsjøen
Forrige

Toten-teknologi på plass i Nordsjøen

Neste

Utviklingsingeniør/Konstruktør

Utviklingsingeniør/Konstruktør