default

Get a quote

FAQ

Hvorfor velge elektrisk hev/senk kontorbord?

Forebygg belastningsskader. Meget nyttig i rehabiliteringsfaser.

Hvordan monteres hev-senk understellene fra IDT?

Monteringsanvisninger for ditt stativ finner du under Produkter

Hvorfor velge elektrisk hev/senk kontorbord?

Forebygg belastningsskader. Meget nyttig i rehabiliteringsfaser.

Hvordan vite hvilket produkt jeg skal velge?

Hvis du er i tvil, ta kontakt med en av våre selgere, Mats eller Håkon.

Hva er standby power?

Forbruk av strøm når bordet står i ro.

Hvorfor heves ikke løftesøylene parallelt?

Prøv aldri å kjøre stativet opp hvis ikke alle løftesøylene heves parallelt. Da skal løftesøylene hvis mulig senkes til laveste høyde. Strømkabel trekkes ut og settes inn igjen. Hold inne ned‐knapp i 10 sekunder. Så utføres null‐stilling‐/re‐start‐prosedyre.

Hva gjør jeg når en eller flere løftesøyler har stoppet i hevet posisjon?

Hvis én eller flere løftesøyler har stoppet i hevet posisjon skal det forsøkes å senke alle til nederste høyde. Løftesøylene kan kjøres alene eller flere sammen. Dette gjøres ved først å frakoble strøm, deretter frakoble kabelen til ønsket løftesøyle. Tilkoble strøm igjen og utfør senking til alle løftesøyler er i laveste høyde.

Mats Gulbrandsen

Key Account Manager
Møbel / Elektro
+47 924 98 916
mats.gulbrandsen@idt.no

Håkon Farås

Key Account Manager
Møbel / Commando
+47 414 69 975‬
hakon.faraas@idt.no

Per Christian Olsen

Key Account Manager
Møbel / Commando
+47 908 45 577
per@idt.no