Hvorfor satse på bærekraft sammen med IDT?

IDT er sertifisert i henhold til 9001 kvalitet og 14001 Miljø. Miljøsertifiseringer av produkter for Svanen og EPD er innført. Og det jobbes med interne prosesser sammen med konsulenter for implementering av bærekraftregnskap samt gjennomføring av utvalgte bærekraftmål.

Hvorfor satse på bærekraft sammen med IDT - 1

1. Samfunnsansvar

Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Innen 2030 skal vi ha innfridd FNs bærekraftsmål, og det innebærer at vi gjennom det neste tiåret må omstille oss og gjøre innovasjon, produksjon og salg på en helt ny, og bærekraftig måte.

Hos IDT ligger innovasjon og utvikling i vårt DNA. Derfor venter vi ikke med å gjøre forandringer som vi vet må komme.
Store deler av IDTs produksjon er knyttet til produksjon og bearbeiding av aluminium. Metallindustrien er ressursintensiv, og har naturlig nok størst potensiale til økt sirkularitet ved å redusere materialintensiteten gjennom å innføre reparasjon og ombygging av produkter

Derfor ønsker vi å være en pådriver for at utgåtte produkter leveres tilbake for reproduksjon og gjenvinning.

2. God butikk

Aktører og produkter som beviselig er en del av sirkulærøkonomien, er attraktive på markedet.

Betalingsvilligheten er allerde stor for produkter med lavt CO2-utslipp og gjenvinning som kjerneverdier.
Og den vil bare bli større.

Samtidig kan reparerte og ombyggede produkter benyttes videre som komponenter i nye produkter eller videreselges i detsekundære markedet.

Med andre ord: alle har noe å tjene på bærekraftig forbruk og produksjon.

M+Ñl-12-RGB

IDT Exchange 2.0

Sirkulærøkonomi i praksis.

Vi gir alle våre kunder mulighet til å returnere brukte eller ødelagte produkter – og få disse reparert eller byttet inn til nye.

Sirkulærinitiativet skal sørge for at vi tar samfunnsansvar og holder vår del av avtalen i FNS bærekraftmål nr. 12. 

Etterbruk og IDT fondet

Av ulike grunner, er det ikke alle hev-senk pulter, understell og grenstaver som kan gjenvinnes og sendes ut i markedet på nytt. Disse produktene ønsker vi å reparere og sette tilbake i så god stand at de fortsatt kan brukes.

Gjennom et initiativ vi har kalt IDT-Fondet, tar vi sikte på å gi bort brukte, men fullt brukbare IDT-produkter til steder, grupper, lag eller organisasjoner som har behov. Eksempler kan være SFO, klubbhus eller voksenopplæring.

IDT Solutions har miljøsertifiseringen Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, etablert av Nordisk ministerråd.

En vare eller tjeneste som er svanemerket, har gjennomgått en objektiv miljøvurdering. For å kunne få svanemerket må hele livsløpet til produktet eller tjenesten være så miljøtilpasset som mulig, hele veien fra råvare – til produksjon – via bruk – til avfallshåndtering.

Svanemerket stiller strenge krav til energieffektivitet, til materialer og kjemikalier som brukes, og til god holdbarhet.

Understell fra IDT er svanegodkjent, med bordplate fra Grande.

elektro

ISO Sertifisert

IDT Solutions AS er sertifisert i henholdt til NS-EN ISO 9001-2015 kvalitet og NS-EN ISO 14001-2015 miljø.

Dette betyr at vi gjennom kontroll og godkjenning har vist at vi lever opp til bransjestandardene som kreves med tanke på miljø og kvalitet i produkt og produksjon.

ISO 14001 -
ISO Sertifisert

EPD - Unikt "miljøsertifikat"

Gjennom medlemskap i NHO og Norsk Industri registrerer IDT Solutions sine møbelprodukter i en EPD generator som gir oss et unikt «miljøsertifikat».

En miljødeklarasjon fra EPD Norge gir et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng, og står for Environmental Product Declaration.

EPD Sertifisering

Neste steg for IDT Solutions

Blokk-kjede teknologi

Innebærer at alle deler av rulleskiene kan spores i alle ledd og gjennom hele forbrukskjeden. Dette vil også oppfylle IPCC sin sterke oppfordring til «action» og innovasjon som bryter med dagens verdikjedetenkning

6% Solutions

IDT deltar i et pilotprosjekt der Fossekall AS har utviklet en løsning som vi mener er det beste styringsverktøyet i markedet for å redusere vår tids største utfordring – utslipp av co2. Vi får svar på akkurat hvordan vi må bidra for å gjøre din skjerv for klimaet og kutter 40% co2 innen 2030. Og vi får svar på hvordan vi kan redusere vårt co2-utslipp samtidig som vi opprettholder verdiskaping i bedriften.

Verdens naturressurser er under økt press

Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser.

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster.

Hvorfor velge IDT?

Pris

Kvalitet

Levering

nb_NO
Handlekurv 0
Det er ingen produkter i handlekurven!
Fortsett å handle
0